Aktiecase Sleep Cycle

aktieanalys
bolagsanalys
aktiecase
sleep
cycle
sleep cycle
Sleep cycle är den ledande sömnmonetoreringsappen i världen med sina 881k användare, stabila intäker, starka nettokassa och kapitalstarka ägare. På baksidan av Sleep Cycle lurar väldigt hög churn, svag kapitalallokering och ett nettoutflöde av kunder, dels drivet av högre priser. Antagligen siktar största ägarna på att köpa ut bolaget från börsen inom ett år, frågan är till vilket pris.
Author

Jakob Johannesson

Published

September 5, 2023

Aktiekurs: 25,60 SEK

Börsvärde value: 519 MKR

Marknad: Small Cap

Ticker: SLEEP

Enterprise value: 432 MKR

Antal aktier: 20,3 miljoner aktier

Omsättning: 225,4 MKR

Vinst: 34,2 MKR

VD: Erik Jivmark

Styrelseordförande: Anne Broeng


Note

Tänk på att investeringar alltid innebär ett risktagande. Gör alltid din egen analys innan eventuell handel.

Sammanfattning

Sleep Cycle är den ledande sömnmonetoreringsappen i världen med sina 881k användare, stabila intäkter, starka nettokassa och kapitalstarka ägare. På baksidan av Sleep Cycle lurar väldigt hög churn, svag kapitalallokering och ett nettoutflöde av kunder, dels drivet av högre priser. Antagligen siktar största ägarna på att köpa ut bolaget från börsen inom ett år, frågan är till vilket pris.

För den mer riskvillige kan Sleep Cycle vara värt ett bet. Vänder trenden med nettokunderna och churnen minskar så är dagens värdering mycket attraktiv, men tills dess kommer antagligen nettoutflödet att fortsätta då ARPU ska fortsatt upp enligt management. Jag väljer att stå på sidan tills vidare. Äger inga aktier.

Bakgrund

Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Med över två miljoner aktiva användare i fler än 150 länder världen över, är Sleep Cycle en av världens mest använda sömntjänster och den ledande mobila sömnapplikationen på marknaden. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.

I december 2022 kom ett bud på 42,5 SEK per aktie från grundaren Maciej Drejak, näst största ägaren Pierre Siri och en produktchef på Sleep Cycle för att köpa ut bolaget från börsen. Budet förföll under februari 2023 då för få aktier förvärvats. Nästa gång det är möjligt för trion att lägga ett bud igen är december 2023, 12 månader efter det första budet. Värt att notera är att Sleep Cycle hade en exordinärt stor utdelning på 142 MKR, vilket ger storägarna mycket mer likvider för att ge ett liknande bud igen.

Maciej Drejak - grundare och största ägare med 43 procent

Verksamheten

Sleep cycle distribueras genom en app med samma namn, som använder ljudupptagning när användare sover och analyserar denna ljuddata för att hjälpa användare att somna lättare, läsa av och analyserar sömnen under natten, väcka användaren i lätt sömnfas och ge insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt kan förbättras. Sleep Cycles affärsmodell är en prenumerationstjänst som kostar i snitt 264 SEK per månad. Betalningarna sker i förskott och har i stor utsträckning en återkommande karaktär. Bolaget själva anser sig ha en mycket skalbar affärsmodell vilket i sin tur bör vara bra för marginalerna då den rörliga kostnaden för en ny kund är väldigt låg. Jag anser att kommunikationen är oproffsig att säga att affärsmodellen är “100 procent skalbar”.

Efter ett besparingsprogram har bolaget nu runt 40 anställda med en omsättning per anställd på 5,6 miljoner. Under det senaste åren har det tillkommit en ny app som riktar sig till föräldrar som vill bevaka sina barns sömn. Till det huvudsakliga appen har en feature som mäter oljud i rummet tillkommit.

Kundanskaffning och churn för Sleep Cycle

flowchart LR
  B(Befintlig kundstock) --> A[Förnyar abonnemang]
  A --> B
  C{Nya kunder} --> B
  B --> D(Churn - ca 55 procent per år)
  E[Rekommenderad av vän] --> C
  F[Söker runt på App Store eller Apple Hälsa] --> C

I Q2 2023 på conference callet säger ledningen att det är en minskad aktivitet bland personer som söker runt på App Store och Apple Hälsa vilket leder till en försvagning av inflödet av nya kunder.

Churnen redovisas inte av bolaget, men vid noteringen 2021 sa bolaget att 45-50% av kunderna förnyar sina prenumerationer. Ledningen säger att det ligger kvar på denna nivå i november 2022 enligt Affärsvärlden. Jag anser att det låter obegripligt högt att ha en churn på runt 50-55 procent.

Antalet prenumerationer är ner senaste året

Antalet prenumerationer har ökat under en längre tid, men saktat in under senaste kvartalen. Samtidigt är det värt att se att omsättningen ökar då ARPU ökar.

Känslan när jag ser 50% churn

Nettoomsättningen går upp

Net Revenue ser linjär ut, om vi antar att den fortsätter i samma trend så ökar nettoomsättningen med 1.8 miljoner per kvartal. Rullande på ett år är det då runt 28 miljoner eller till omsättningstillväxt på ca 10 procent. Nettoomsättningen ökar snabbare än vad tappet i kunder resulterar i.

Screenshot from Sleep Cycle’s iOS app

Apr-Jun 2023 Apr-Jun 2022 Jan-Jun 2023 Jan-Jun 2022 Jan-Dec 2022
Subscription revenue 58108 52459 114365 102330 212534
Number of subscriptions previous period (thousands) 881 920 904 901 901
Number of subscriptions current period (thousands) 877 921 877 921 904
ARPU (SEK) 264 228 257 225 236

Förändringar i prenumeranter

Apr-Jun 2023 Apr-Jun 2022 Percentage Difference
Subscription revenue 58108 52459 10.8
Number of subscriptions previous period (thousands) 881 920 -4.2
Number of subscriptions current period (thousands) 877 921 -4.8
ARPU (SEK) 264 228 15.8

Marknaden

Marknaden för Sleep Cycle är potentiellt väldigt stor, då appen kan användas på princip alla iOS och Android telefoner. I praktiken siktar sig Sleep Cycle mot en viss kundgrupp.

Det är i princip alla som inte har omfattande sömnproblem som mardrömmar och insomnia.

Vad säger användare?

Omdömen från personer på App Store klagar i princip alla i senaste omdömen på att det är för många uppmaningar till att betala för appen. Många påpekar att det kommer ut reklam varje gång de startar appen för någon premium på premiumtjänst. Tråkigt! Sammantaget verkar personer väldigt nöjda med tjänsten, många verkar vara väldigt trogna användare.

Finansiell målsättning

Sleep Cycles mål är att växa omsättning med 30 procent justerat för valutaeffekter och siktar på en 20 procent marginal på medellång sikt, men runt 30 procent ebit marginal över lång sikt. Utdelningen beräknas vara på ca 40-60 procent av bolagets vinst.

2018 2019 2020 2021 2022 Q2 2023
Revenue 93.3 122.7 159.4 182.9 213.3 225.4
Revenue Y-Y % 0.0 31.5 29.9 14.8 16.6 12.9
P/S 0.0 0.0 0.0 5.6 4.0 2.3
Operating income 36.1 52.0 56.2 10.3 44.1 42.4
Operating margin 38.7 42.4 35.3 5.6 20.7 18.8
EV/EBIT 0.0 0.0 0.0 83.7 14.1 10.2
Earnings 26.7 41.6 44.0 8.1 35.0 34.2
Earnings Y-Y % 0.0 55.8 5.8 -81.6 331.3 1.4
Profit margin 28.6 33.9 27.6 4.4 16.4 15.2
Earnings/share 1.5 2.3 2.4 0.4 1.8 1.7
P/E 0.0 0.0 0.0 126.7 23.7 15.2
PEG 0.0 0.0 0.0 -1.5 0.1 -5.3

Sleep cycles resultat jämfört med finansiell målen kan inte klassas som annat än en besvikelse, senaste som bolaget var nära att nå sina mål var 2020 och sedan dess har det inte rört sig i rätt riktning. Börsen tror inte heller på finansiella målen givet bolagets värdering.

Erik Jivmark - vd sedan 2023

Ledning & styrelse

Maciej Drejak, grundaren av bolaget, intog nyligen sin plats i styrelsen och tillsatte en ny vd i bolaget: Erik Jivmark.

Sammantaget anser jag att det inte finns något anmärkningsvärt i styrelsen eller ledningen, men min känsla säger helt klart att det är Maciej Drejak som styr skeppet precis som Elon Musk styr X.com

Anna Broeng, styrelseordförande, har antagligen inte så mycket att säga till om när Maciej Drejak lyfter klubban och lägger nya bud. Hon har 10k aktier i bolaget, inte så mycket att veva med.

Anna Broeng - Styrelseordförande

Aktien

Aktien finns noterat på Small Cap. Sleep Cycle delade ut 7 SEK per aktie under 2023. Under sin period på börsen har antalet aktier ökat från runt 18 miljoner aktier till dagens 20,3 miljoner aktier, detta samtidigt som en stor utdelning har ägt rum under 2023.

Jag anser att detta är en flagga för att Sleep Cycle inte verkar ha en så särskilt solid kapitalallokering, att göra en nyemission och sedan dela ut pengar ett år senare tyder på inkompetens hos management.

Budet från Velvet Cichlid

Velvet Cichlid budar på alla aktier i Sleep Cycle för SEK 42,5 SEK per aktie.

Budgruppen är Pierre Siri och Maciej Drejak tillsammans genom ett par företag samt produktchefen Petter Wallin. Tillsammans äger dessa runt 70 procent idag, vilket innebär att det saknas runt 20 procent för att få till ett tvångsinlösen av resterande delar av aktierna.

Grundaren Maciej Drejak säger till Affärsvärlden: ”Vi lever numera i en turbulent omvärld med stor ekonomisk osäkerhet som kommer få konsekvenser på bolagets möjligheter att växa. För att uppnå de tillväxt- och lönsamhetsmål som bolaget har satt, och för att bibehålla Sleep Cycles ledande marknadsposition i en högfragmenterad marknad, kommer långsiktiga investeringar behöva göras inom produktutveckling och marknadsexpansion. “Vår samlade bedömning är därför att dessa investeringar görs bättre i en privat miljö”, kommenterar grundaren Maciej Drejak.

Pierre Siri - näst största ägaren med 24%

Bland resterande ägare är det blandade miner, vissa är positiva, andra förargade och vill inte acceptera budet som det stod i början av februari. Jag gissar att om ett bud skulle komma in idag på runt 40 SEK per aktie så skulle aktieägarna nappa på det direkt. Antagligen räcker det med runt 34 SEK. Det är värt att notera detta, då det skapar ett golv för hur lågt som Sleep Cycle kan handlas innan ägarna kommer och ger ett bud igen.

Tidigast kan det komma ett bud i Sleep Cycle den 19e december 2023, då det måste ha passerat ett år mellan buden, då förra inte tog sig igenom.

Aktieägare den 30e juni 2023

Number of shares Votes and capital
Maciej Drejak through company 8707984 43
Pierre Siri through company 4776686 24
Handelsbanken Microcap 1307240 6
Avanza Pension 743642 4
Skandia Fonder 714285 4
Petter Wallin 691394 3
Nordnet Pensionsförsäkring 605233 3
Lancelot Avalon 400000 2
Cancerfonden 291882 1
SEB Nanoncap 220000 1
Others 1819217 9

Produktchefen Petter Wallin - äger 3%

Maciej Drejak är grundare till Sleep Cycle, är även grundare till Ninja Games AB och Everdrone AB. Maciej jobbar idag som lead software developer på Everdrone AB. Pierre Siri är grundare till bland annat blocket.se, klart.se och hitta.se.

Värdering

Sleep Cycle har haft en stadig omsättningstillväxt, grundat i en prisökningsstrategi med nackdelen att allt fler churnar från tjänsten där nettointaget av prenumeranter har minskat från 920k användare till 881k användare på ett år. Om Sleep cycle lyckats i samma takt som man har växt med tidigare så kommer omsättningen öka med runt 28-32 miljoner per år vilket är ca 12 procent omsättningstillväxt på ett år.

Marginalerna har under senaste året även varit nedåtgående, från 23 procent rörelsemarginal för ett år sedan till dagens 18,8 procent. Fortsätter utvecklingen med färre användare, krympande marginaler och lägre omsättningstillväxt så ser caset inte särskilt ljust ut och kan inte motivera sin multipel på 10x EV/EBIT.

För den mer riskvillige kan Sleep Cycle vara värt ett bet. Vänder trenden med nettokunderna och churnen minskar så är dagens värdering mycket attraktiv, men tills dess kommer antagligen nettoutflödet att fortsätta då ARPU ska fortsatt upp enligt management. Jag väljer att stå på sidan tills vidare. Äger inga aktier.

Bilagor

2023 Q2 slides:

2023 Q2 deck:

2023 Q3 rapport

2023 Q3:

2022 annual report:

2021 annual report:

Quarter results

Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023
OmsattningMkr 205.6 213.3 219.6 225.4
P/S 3.3 4.0 3.7 2.3
RorelseresultatMkr 47.1 44.1 42.5 42.4
Rorelsemarginal 22.9 20.7 19.3 18.8
EV/EBIT 9.7 14.1 14.2 10.2
VinstMkr 37.3 35.0 34.0 34.2
Vinstmarginal 18.1 16.4 15.5 15.2
Vinst/Aktie 1.9 1.8 1.7 1.7
P/E 18.1 23.7 24.1 15.2
PEG 0.0 0.1 0.2 -5.3